God ergonomi på dyreklinikker og dyrehospitaler

Der kan være mange ergonomiske udfordringer forbundet ved arbejdet på en dyreklinik eller et dyrehospital, da det ofte involverer arbejde i forskellige højder og med dyr der kan være store og tunge.

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan forebygge arbejdsrelaterede skader på muskler og led. Arbejdsskader kan opstå ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tunge løft, fejlbelastninger og/eller ved ensformig og fastlåste arbejdsbevægelser. Kulde, træk og et lidt for højt tempo kan ligeledes øge risikoen for arbejdsskader.

I følge Arbejdsmiljø på dyreklinikker og dyrehospitaler kan der være ergonomiske udfordringer på disse områder:

 • Tunge løft kan være belastende for især ryggen, nakken og armene. For eksempel når dyr skal løftes op på undersøgelsesbordet, eller når fodresække skal transporteres. Her skal du også være opmærksom på belastning af hofter og knæ. 
 • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger - eksempelvis kan det kan være svært at finde en god arbejdsstilling, når du skal undersøge et dyr. Der kan være dårlige pladsforhold eller behandlerbordet kan ikke indstilles ordentligt.
 • Ensformige og fastlåste bevægelser som kan opstå, når du er bundet til at arbejde det samme sted længere tid ad gangen, hvis du skal assistere ved operation eller holde et uroligt dyr i forbindelse med en undersøgelse.
 • Meget stående og gående arbejde, ofte i højt tempo.

Tunge løft 

Problemet ved tunge løft opstår ofte ved løft af dyr op på og ned fra operationsbordet eller undersøgelsesbordet og ved løft af tunge fodresække.

Ofte er det ryggen, der belastes i forbindelse med tunge løft, men hofter, knæ og skuldre bliver ligeledes belastet, hvis du ikke er opmærksom på hvordan du løfter.

Skemaet nedenfor viser hvornår et løft vurderes som sundhedsskadeligt.

Rødt område

Et løft i det røde område betragtes som værende klart sundhedsskadeligt.

Gult område

Ved løft af dyr eller genstande i det gule område, må det afgøres og løftet anses for sundhedsskadeligt via de (Forværrende faktorer) som ses i teksten nedenfor.

Grønt område

I det grønne område vil løftet normalt ikke være forbundet med nogen sundhedsskadelig risiko,

Hvis der er tale om bæring - at en genstand eller et dyr løftes i længere tid, vil vægtgrænsen reduceres til:

🔸 ca. 20 kg tæt ved kroppen

🔸 ca. 12 kg i underarmsafstand

🔸 ca. 6 kg i ¾-armafstand

 

Forværrende faktorer

I følge Arbejdsmiljø på dyreklinikker og dyrehospitaler kan forværrende faktorer have indflydelse på, om løft i det gule område kan være sundhedsskadeligt:

Byrdens karakter

 • Genstanden eller dyret har en form eller størrelse der er besværlig at løfte
 • Et uroligt dyr, der vrider sig, som du ikke tør slippe af frygt for, at det kommer til skade eller slipper væk.
 • En tung og glat fodersæk, kan være svær at løfte.

Den fysiske anstrengelse

 • Det kan være fysisk anstrengende, hvis du skal løfte noget tungt fra gulvet eller lav højde, da du også skal løfte din egen vægt.
 • Tunge løft hvor hænderne hæves over skulderhøjde, kan være ekstra anstrengende, da du også skal bruge energi for at holde kroppen i balance.

Arbejdsstedetsfunktionalitet

 • Snævre pladsforhold, der umuliggøre brug af hensigtsmæssig arbejdsteknik.
 • Uhensigtsmæssig indretning af en arbejdsstation der ikke fungerer, her skal du bruge unødige kræfter på at bevæge dig rundt om dyret og vride kroppen for at nå ind til arbejdsområdet.

Arbejdsforhold generelt

 • Transport af genstande og dyr - på trapper eller længere afstande.
 • Fastlåste eller ensformige bevægelser, uden tilstrækkelig aflastning, som eksempelvis ved operationer og assistance til operationer.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger

 • Vrid i kroppen eller foroverbøjet arbejdsstilling kan forekomme, hvis du ikke kan komme tæt nok på dyret, hvis eksempelvis arbejdsbordet eller stolen ikke kan indstilles ordentligt.
 • Hvis du arbejder med armene i eller over skulderhøjde, eller under midtlårshøjde vil du efter kort tid opleve ubehag i sener og muskler.
 • Har du en arbejdsdag, hvor du konstant er gående eller stående. Det kan give trætte og hævede ben.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan medføre skader i ryggen, nakken, hofter, knæ, skuldre og arme.

Ensformige og fastlåste bevægelser

Ensformige og fastlåste bevægelser opstår, når man er bundet til at arbejde samme sted eller med den samme bevægelse i længere tid ad gangen. Det betyder, at musklerne arbejder statisk. Ved statisk arbejde er musklerne spændte og ilttilførslen begrænset, musklen bliver hurtigt anspændte og trætte, og risikoen for skader øges betragteligt.

Forebyggelse af skader

I følge Arbejdsmiljø på dyreklinikker og dyrehospitaler, er der 3 nøglebegreber, når du skal forebygge arbejdsskader:

Indretning af arbejdspladsen

 •  Arbejdsstation skal tilpasses og det skal være nemt at indstille arbejdsbord og arbejdsstol.
 • Sørg for at der er god plads rundt om arbejdsstationen.
 • Alt hvad der skal bruges af instrumenter, apparater og materialer, skal gerne være inden for en underarms længde væk, så det er nemt at få fat på.
 • Brug hjælpemidler til at transportere tunge byrder - en sækkevogn til fodresække og en båre til bedøvede dyr.

Tilrettelægelse af arbejdet

 • Det er vigtigt at du for så vidt muligt variere dit arbejde, så du ikke udføre fysisk belastende arbejde hele dagen - hver dag.
 • Hvis muligt vil det være en fordel at være to til de tunge løft.
 • Undgå fastlåste og ensformige arbejdsstillinger - hvis du har mulighed for at veksle mellem stående, gående og siddende arbejde, vil det være en klar fordel. - Sid gerne på en ergonomisk arbejdsstol der giver dig en god støtte og balance i de uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Introduktion i arbejdsteknik

 • Indarbejd gode rutiner med oplæring og instruktion i god ergonomisk arbejdsteknik. Det kan være en idé at få en ergonomisk konsulent eller en arbejdsmiljørådgiver til at kigge forbi og vejlede i ergonomiske arbejdsfunktioner.

Hvis du ikke kender en ergonomisk konsulent eller en arbejdsmiljørådgiver, kan vi anbefale Mette Krebs fra Krebs Ergonomi. Hun har i mange år undervist personalet på tandklinikker i hele norden. På tandklinikker har de ligeledes udfordrende og uhensigtsmæssige arbejdstillinger. 

Ergonomiske stole

Stole skal være lette at indstille, vi har en række klinikstole som vi vil anbefale, de er lette at indstille mens man sidder på dem. Endvidere ah vi fodbetjente klinikstole som kan indstilles med foden, det kan være en stor hjælp, når man sidder i en operationssituation og har brug for at højderegulere sin arbejdshøjde.

 

Til denne blog citerer vi tekster fra Arbejdsmiljø på dyreklinikker og dyrehospitaler som er udarbejdet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration. Hvis du klikker på teksten, kan du læse hele rapporten, som er gennemgået af arbejdstilsynet i august 2019.