Hvor vigtigt er det at være i bevægelse i løbet af dagen?

Mennesket er som udgangspunkt designet til at være i bevægelse

Et af beviserne på dette er, at den ene halvdel af vores kredsløb, nemlig venerne, er 100 % afhængig af aktivering af de omkringliggende muskler,

for at blodet bliver ført tilbage til hjertet, hvor det igen kan blive pumpet ud i kroppen med ny ilt. Et eksempel på dette ses i billedet til højre, hvor sammentrækningen af lægmusklen presser blodet op gennem venen.

I dette blogindlæg vil jeg beskrive nogle af de problematikker, der kan opstå ved nedsat fysisk aktivitet eller meget stillesiddende arbejde.

Blogindlæget er primært rettet mod kontoransatte, men grundprincipperne kan også anvendes inden for andre arbejdsgrupper.

Hvordan betegnes nedsat fysisk aktivitet og meget stillesiddende arbejde?

Først må vi have nogle klare retningslinjer for, hvad der betegner nedsat fysisk aktivitet og meget stillesiddende arbejde. Nedsat fysisk aktivitet, er af sundhedsstyrelsen defineret som mindre end 30 minutters aktivitet, af moderat intensitet, om dagen. 

Moderat intensitet er, hvor man kan mærke, at man er aktiv, men stadig kan føre en almindelig samtale, eks. gang i rask tempo.

Som fysioterapeut bruger jeg ofte borg-skala til at tydeliggøre dette og her vil jeg sige, at moderat intensitet vil ligge mellem 11 og 13 på borg-skala 

(kilde sundhed.dk)

Hvor mange timer skal du sidde ned i træk, før det er kritisk?

Der endnu ingen undersøgelse, som kan give et klart svar på, hvornår for mange timers stillesiddende arbejde ad gangen, er for meget - derimod kan man sige, at der er behov for minimum 30 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Omvendt er det dog påvist utallige gange, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet stillesiddende timer, og en negativ sundhedseffekt. Groft sagt betyder det, at jo flere timer om dagen man bruger på at sidde stille, jo større er risikoen for, at udvikle livstilssygdomme som bl.a. type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og visse former for cancer. 

Sundhedsstyrelsen har fastslået, at fysisk inaktivitet er lige så sundhedsskadeligt som rygning, overvægt og forhøjet blodtryk. En opgørelser fra sundhedsstyrelsen viser, at der årligt er ca. 6.000 flere dødsfald blandt fysisk inaktive personer sammenlignet med fysisk aktive personer. Det svarer til ca. 14% af årlige dødsfald i Danmark.

En undersøgelse fra Women’s Health Initiative, viste at kvinder der sad ned i mere end 10 timer daglig, havde 18% større risiko for hjertekarsygdomme end kvinder der sad ned i mindre end 5 timer. 

For mange timers stillesiddende arbejde belaster vores kondi.

For mange timers stillesiddende arbejde har også en negativ effekt på vores kondi. Forskning fra Mayo Clinic i USA, påpeger at den negative effekt af at sidde ned 6-7 timer om dagen, er tilnærmelsesvis den samme, som den positive effekt af en times fysisk aktivitet ved moderat intensitet (11-14 på Borg-skalaen).

Heldigvis har undersøgelser på området vist, at man ikke behøver at være koncentreret aktiv i en time af gangen. Man kan opnå den samme sundhedseffekt af at være aktiv i 12 x 5 min. ad gangen, som ved at gå en tur i 60 min. i højt tempo. 

I min næste blog vil jeg komme med en idé til, hvordan du kan indarbejde korte aktive rutiner i løbet af din arbejdsdag. 

Med venlig hilsen,

Fysioterapeut Bjarke Beck Villadsen